MKB (új nevén: Pannónia) biztosításokkal kapcsolatos tájékoztatás

1. A Pannónia Általános Biztosító Zrt. a lakásbiztosítási, társasház-biztosítási és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási állományát az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-re ruházza át 2017. július 1-jei hatállyal.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-68/2017.sz. határozatával engedélyezte, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt. (előző nevén MKB Általános Biztosító Zrt.) a lakásbiztosítási, társasház-biztosítási és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási állományát az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-re ruházza át 2017. július 1-jei hatállyal.

A felügyeleti engedélyezést követően, 2017. július 1-től, a Pannónia kötelező gépjármű felelősség-, társasház-, és lakásbiztosítással rendelkező ügyfelei az Aegon ügyfelei lesznek.
Az érintett ügyfelek szerződései változatlan feltételekkel tovább élnek.
Az állományok átadásával kapcsolatban az érintettek Ügyfeleknek külön teendőjük nincs.
A továbbiakban az ügyfelek az Aegon biztosítótól kapnak tájékoztatást a szükséges tudnivalókról, és kárbejelentést >> is az Aegon biztosítónál tehetnek.
Fontos: Kis számban, de előfordulhat, hogy pl. a kötelező biztosítás díja a Pannónia (volt MKB) biztosítónál akár húszszoros mértékben megemelkedett és ezzel az extrém magas díjjal került át a biztosítás az Aegon biztosítóhoz. Ebben az esetben - ha az Ügyfél kezdeményezi írásban - az Aegon biztosító lehetőséget biztosít a KGFB szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére is, de csak szigorú feltételekkel (jövőbe mutatóan lehetséges, csak díjrendezettséggel). A közös megegyezéssel történő megszüntetés kezdeményezésére a nyomtatványt ITT >> tudja letölteni.
A Pannónia (volt MKB) biztosító közleménye ITT >> olvasható, az Aegon biztosító tájékoztatása pedig ITT >> található.

2. A Pannónia Biztosítók (volt MKB biztosítók) beolvadnak a CIG biztosítókba

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte:

  1. a Pannónia Életbiztosító Zrt. beolvadását a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-ba (ez érinti a Pannónia életbiztosításokat), illetve
  2. a Pannónia Általános Biztosító Zrt. beolvadását a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-be (ez érinti a Pannónia nem-életbiztosításokat, kivéve az Aegonhoz került lakásbiztosításokat, társasház-biztosításokat és kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokat).

Az átalakulás időpontja 2017. június 30.
A beolvadással a Pannónia Életbiztosító Zrt. és a Pannónia Általános Biztosító Zrt. megszűnik.
A beolvadással kapcsolatban külön teendője nincs az érintett ügyfeleknek, a változásokról a jogutód biztosítók írásban küldenek részükre részletes tájékoztatást.
A biztosító közleménye ITT >> olvasható.
 

3. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokkal kapcsolatos előzmény

Az MKB Általános Biztosító Zrt. (tulajdonosi változás miatt új nevén: Pannónia Általános Biztosító Zrt.) 2017. év első félévében elkezdte kivezetni kötelező biztosítási termékét a biztosítási piacról.

A biztosító 2016 végén meghirdette a 2017.01.01. napjától hatályos új KGFB tarifáját. A meghirdetett tarifa alapján a Pannónia KGFB szerződések 2017-es évfordulót követő díja, valamint az esetleges új KGFB szerzések díja jelentős mértékben megemelkedett. Tapasztalatunk szerint a biztosító gyakorlatilag kiárazta magát a KGFB piacról, mivel 2017.01.01-től már többszörös (kb. húszszoros) díjért nyújtotta a KGFB termékét, mint a többi biztosító.

Az élő szerződéseket - amelyeknek biztosítási évfordulója 2016. december 31-re vagy azt követő időpontra esik - a Pannónia Biztosító a legközelebbi lehetséges biztosítási évfordulóra megkísérelte felmondani. A Biztosító tájékoztatása szerint a felmondólevelek minden esetben tértivevényes postai úton kerültek kiküldésre az Ügyfél részére, mert az volt a biztosító célja, hogy az Ügyfél átvegye a felmondólevelet otthonában vagy a postán.

Ha az Ügyfél nem vette át a biztosító KGFB felmondását és az Ügyfél sem mondta fel a biztosítást szabályosan, a biztosítási évfordulót megelőző 30. napig, akkor a biztosítás hatályban maradt, de már jelentős, körülbelül húszszoros mértékben megemelkedett díjon.

Jelenleg tehát minden élő, Pannónia KGFB átkerült az Aegon biztosítóhoz.